01:51:00
את בניית גשר הרכבת שמחבר בין ירושלים לדרום תכננו לסיים בשבת, כדי לא לחסום את הכביש במהלך השבוע. אך הדבר עורר התנגדות בקרב המפלגות החרדיות - ושרת התחבורה הקפיאה את העבודות, שהיו אמורות לחסוך לנו זמן יקר | הטור של שאול

}