"יהערבים מבינים שהמשחק נגמר": המאבק על שכונת סילוואן

"הערבים מבינים שהמשחק נגמר": המאבק על סילוואן

בתוך שכונת סילוואן הצפופה במזרח ירושלים, חיים יותר מ-90 יהודים. בעת האחרונה פסק בג"ץ לטובת עמותות של יהודים ונתן אור ירוק לפינוי של מאות תושבים ערבים באזור שמכונה כפר התימנים המתחדש
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"יותר ערבים מוכנים להתפשר": המאבק על שכונת סילוואן
צילום:
הפופולריים