עושים לביתנו

סדרה דוקומנטרית על ההחלטות הכלכליות שעיצבו את החברה הישראלית, בהנחיית העיתונאי סמי פרץ