מכונת המיתוסים

סיפורה של מדינת ישראל דרך המיתוסים והאגדות, האמיתיים והבדויים, שסיפרנו לאורך השנים ושסיפרו לנו