00:52:19

80 וארבע

לאורך שבוע הדיירים התאמנו בשיפור הזיכרון כהכנה לאתגר המבוך. האם יצליחו להוביל את הילדים על סמך זיכרון בלבד?