00:58:01
אליהו לוי, קומיקאי מצליח בפלשתינה של 1942, מגורש ע"י הבריטים למחנה העצורים "קרתגו" שבאפריקה, שם הוא נכלא עם לוחמי מחתרות יהודים ופושעים נאצים
אזהרות צפייה:
סיווג:

}