00:56:59
פבריציו נשאר מאחור כאשר אליהו ותומס מגיעים למטוס ומנסים לברוח. הלנה מתקרבת למאהב שלה מהעבר, ותומס מנסה ליצור קשר עם אנשי הרשת שלו
סיווג:
סיווג: