00:47:33
סשה ניצול השואה שהגיע למחנה מאירופה והשאיר מאחור את בתו מגלה שהחלטתו לתמוך באליהו לתפקיד הגולדן בוי מסבכת אותו עד כדי סכנת מלחמה בין שני בתי היהודים. אליהו מנסה לזכות בכל מחיר בבחירות
סיווג:

}