2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:49:43

חברים מופלאים | פרק 4 - פולין

ג'יימס ואוליבר מפריעים לסופי סקלטון (בריאנה פרייזר, "זרה") בסופ"ש רגוע בקרקוב שבפולין. השלושה יוצאים לחפשת הרפתקאות בהרי טטרה, שטים בסירות עץ ומבקרים במכרה מלח עתיק שעדיין פועל בימינו