טיול לחמישה
00:27:34
והפעם בשבוע השפלה וירושלים, מלכה, תמניה גאה ופקחית תברואה בדימוס מראה לחבורה את שורשיה

כל הפרקים

}