רב-פקד נימנס וסגניתו דה לוניי ממשיכים לחקור מקרי רצח שאירעו בין כותלי הכלא ע"י שד מסתורי לכאורה. חלק מעברו של נימנס מתגלה
סיווג:
סיווג: