סטודנטית לציור בבית ספר לאומנות נמצאת ללא רוח חיים, לאחר שכל הדם נוקז מגופה. רב-פקד פייר נימנס וסגן קמיל דלוניי נקראים לחקור מה קרה
אזהרות צפייה:
סיווג:

}