00:43:43
נימנס נחלץ לעזרתה של קמיל בניסיון לפענח את הרצח הטקסי של ליזה דופווי ואת הקשר בינו לבין כת מציצנים ורצח נוסף שהתרחש לפני 15 שנה
אזהרות צפייה:
סיווג:

}