הטקס הממלכתי מיד ושם
01:36:00
עצמאות - חיילים מצטיינים. שידור טקס אות מצטיין הנשיא - הענקת עיטורי הצטיינות לחיילים ע"י נשיא המדינה

אירועים ממלכתיים

}