הטקס הממלכתי מיד ושם
01:15:00
העצרת הממלכתית לציון יום השואה והגבורה מכיכר גטו ורשה ביד ושם

אירועים ממלכתיים

}