הטקס הממלכתי מיד ושם
01:00:00

משדר מיוחד מטקס הקראת שמות הנופלים בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים | 2021

משדר מיוחד מטקס הקראת שמות הנופלים בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים.

אירועים ממלכתיים

}