הטקס הממלכתי מיד ושם
02:00:00

אירועים ממלכתיים

}