הטקס הממלכתי מיד ושם
01:17:00
שידור ישיר מטקס "לכל איש יש שם" בכנסת. מעמד קריאת שמותיהם של קורבנות השואה ברבים

אירועים ממלכתיים

}