הטקס הממלכתי מיד ושם
02:00:00
שידור חי מטקס מצעד החיים בפולין שמתקיים בסימן המאבק באנטישמיות והעברת לפיד הזיכרון מדור השורדים לדור הנכדים

אירועים ממלכתיים

}