הטקס הממלכתי מיד ושם
48:00:00
שידור ישיר מטקס האזכרה הממלכתי לחללי צה"ל בהר הרצל בנוכחות נשיא המדינה וראש הממשלה

אירועים ממלכתיים

}