הטקס הממלכתי מיד ושם
01:25:00
עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה מיד ושם בסימן שמונים שנה למרד גטו ורשה

אירועים ממלכתיים

}