הטקס הממלכתי מיד ושם
02:00:00
שידור חי מטקס מצעד החיים בפולין שיעמוד בסימן "הגבורה היהודית בשואה ורוח האדם", ויציין 80 שנה למרד גטו ורשה

אירועים ממלכתיים

}