הטקס הממלכתי מיד ושם
00:50:00

אירועים ממלכתיים

}