הטקס הממלכתי מיד ושם
01:28:48

אירועים ממלכתיים

}