הטקס הממלכתי מיד ושם
01:19:49
הטקס הממלכתי לציון 57 שנים לשחרורה ואיחודה של ירושלים בשידור מגבעת התחמושת

אירועים ממלכתיים

}