הטקס הממלכתי מיד ושם
יום במחיצת השחקן והבדרן שנמצא באמצעו של תהליך ההתקרבות לדת, תוך כדי הצילומים ל"הצילו את המציל" והשקת תוכנית בגל"צ. הכתבה עלתה ושודרה מחדש בסימן 30 יום לפטירתו של אורי זהר. שודר בתאריך 12.08.1977

אירועים ממלכתיים

}