סוכן תרבות
00:50:59
מלחמת יום הכיפורים ואנחנו: כרמלה מנשה, משה שלונסקי אמנון לורד משוחחים על המלחמה לקראת עליית "שעת נעילה", דורית רביניאן ודן מירון נפרדים מיהושוע קנז וענת עצמון עונה לשאלון ומגלה את סוד הזוגיות המושלמת

כל הפרקים