00:52:17
אינתיפאדה השנייה משתוללת ושרון נוקט בגישה שאפיינה אותו בעבר – מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח
סיווג: