00:53:50
תעודה. תקופת כהונתו של אריאל שרון כראש ממשלה, תוך חזרה לתחנות נבחרות מחייו. פרק 3. חמורו של משיח: בדמדומי חייו, אבי ההתנחלויות מכריז על התוכנית שמנתקת את ישראל מעזה, ואותו מתומכיו הנאמנים ביותר.

}