00:40:01
עמוס וזוהרה מצליחים לפרוץ אל הדירה העולה באש ולכבותה. הוא נוסע לאוניברסיטה כדי להחליף את אבישי בפגישה חשובה עם תורמים שאבישי לא הגיע אליה, ובדרך סופג השפלות סביב מעמדו באקדמיה ויכולותיו כחוקר
תגיות: