00:42:59

נייעס | פרק 4 - "חֲטאְנו לְפַניךָ"

תעודה. הצצה לעולם התקשורת החרדית, עולם בו נטע לא זכתה באירוויזיון, מסי לא ביקר פה, וקצב לא נכנס לכלא. פרק 4."חֲטאְנו לְפַניךָ": תקופת הסליחות מעוררת בחינה מחודשת של בחירות מקצועיות והשלכותיהן.