00:46:24

נייעס | פרק 5 - "סוֺף דַבָר הכֺל נשְמַע"

תעודה. הצצה לעולם התקשורת החרדית, עולם בו נטע לא זכתה באירוויזיון וקצב לא נכנס לכלא. פרק חמישי ואחרון לעונה:"סוֺף דַבָר הכֺל נשְמַע" העיתונאים נאלצים להכריע האם הם יותר חרדים או יותר עיתונאים.