00:33:33
בעקובות חקירתו של זאב אבני, פקד אברהם מגלה פרט מפתיע על הוריו של עופר שגורם לו לראות את החקירה באור חדש. חיים שרה מספר לקרוביו שאשתו עזבה אותו, כאשר בפועל נראה שהאמת קשה הרבה יותר
ז'אנר:

}