00:56:56
תוכנית המציינת יובל למלחמת ששת הימים. כיצד בעקבות המלחמה התפצלה החברה הישראלית לשני שבטים?

כל הפרקים

}