00:47:40
רבקה, צעירה מבית חרדי מואסת במציאות חייה ופוגשת קיבוצניק חילוני שמציע לה חיים אחרים

}