00:47:02
רבקה ודובי חוזרים למעגל החיים בקיבוץ והקשר מתחזק. הם מנסים לתלות מזוזה בחדר התרבות שמהווה בית כנסת בקיבוץ, ונוצר משבר גדול בקרב חברי הקיבוץ

}