הרמטכ"לים

שישה רמטכ"לים החיים ביננו ואחרים שכבר אינם פורשים לפני הציבור את הרגעים שהשפיעו על חיי כולנו. את תחושותיהם ואת החלטותיהם ברגעי מבחן, הצלחה וכישלון. הרמטכ"לים עוקבת אחרי מסלול האירועים לפי התרחשותם, אך יוצרת קישור בין עבר להווה

לצפייה בפרק הראשון