01:00:30
מהבונקר הנצור במוצב תל סאקי ברמת הגולן ומהמעוזים המכותרים שעדיין לא נפלו בקו הסואץ ועד ל״בור״ של הפיקוד העליון בת"א, משתלטת תחושת ייאוש

}