צו האופנה
00:42:11
תהליך התפוררות דמות הצבר והניסיון לגבש זהות קולקטיבית חדשה, מחזיר את החברה הישראלית לקהילתיות ולשבטיות. מתנחלים, חרדים, ערבים ומגזרים נוספים, מתחברים לשורשיהם ויוצרים זהויות קהילתיות

}