בחזרה אל הרגע לוגו
00:28:54
המשתתפים חוזרים לנקודה בזמן בה הם עמדו על שלהם ומצאו את עצמאותם כנגד כל הסיכויים
ז'אנר:

}