00:31:39
מרתה גורן מספרת את סיפור השרדותה כילדה "נוצריה" במשפחה מאמצת, דרך בית מעבר לנערות יתומות בגרמניה, בדרך לארץ ישראל

}