2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo חילוניות
00:52:00

חילוניות | פרק 5 - השפה והסיפור

פרק שמתחיל ביהודים הראשונים שהעזו להציץ מהעיירה החוצה, ומסתיים בימינו - כשיוצרים חילונים מציצים אל המקורות