סובייצקה
00:32:06
יום השימוע של סמיון מגיע. ענת רוצה לעזור אך הוריה מתקשים לקבל את עזרתה. סטס מתמודד עם הפחדים שלו וענת צריכה להחליט האם 'סובייצקה' היא חלק בלתי נפרד ממנה או רק שלב בקבלת הזהות שלה

}