1920X1080 No Logo מועדון סטנדאפ המערכונים
00:02:13
היום: שבת. השעה: מוקדמת. המקום: חדר השינה של גורי אלפי, אליו פורצים הילדים ודורשים "לעשות משהו כיף". ברגע הזה – הלכה השבת

כל הפרקים

}