1920X1080 No Logo מועדון סטנדאפ המערכונים
00:03:45
בדיוק כשהוא בא לצאת מהחנייה, נעמד רכב ליד דניאל קורן וממתין בסבלנות. אז שימתין. כי עכשיו יש לדניאל את כל הזמן שבעולם.

כל הפרקים

}