1920X1080 No Logo מועדון סטנדאפ המערכונים
00:02:46
טלפון אחד מהאישה, שאומרת "אנחנו צריכים לדבר!", מכניס את אסף מור יוסף לבלבלות. מה הוא כבר עשה? כי אם תשאלו אותו, הוא לא עשה כלום.

כל הפרקים

}