קטעים מהמהדורה

כתבות חדשותיות, כתבות מגזין וראיונות מתוך חדשות הערב 

לצפייה בפרק הראשון

כתבות חדשותיות

כתבות מגזין