קטעים מהמהדורה

  • אקטואליה

כתבות חדשותיות, כתבות מגזין וראיונות מתוך חדשות הערב 

לצפייה בפרק הראשון

כתבות מגזין

כתבות חדשותיות