הלילה ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל. מחר ישרור שרב כבד ברוב אזורי הארץ. יהיה אביך וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בשבת - ירידה ניכרת במידות החום אך יוסיף להיות חם מהרגיל ועדיין ייתכן אובך

כתבות מגזין

כתבות חדשותיות