אין חופש בלי תעודה: תלמידים יצאו לחופש הגדול ללא תעודות בשל עיצומי המורים

בלי תעודות ובלי ציונים, תלמידי התיכונים יצאו היום לחופש הגדול. והמלחמה של המורים על תוספת שכר נמשכת. מה היה ביום האחרון בתיכונים, והעימות שמאיים על השנה הבאה בין שר החינוך ליושב ראש ארגון המורים

כתבות מגזין

כתבות חדשותיות